Prijava za Članove
O GNLD-u
img
ISTORIJA
img
SVRHA
img
FILOZOFIJA
img
VREDNOSTI
img
NAUKA
img
VOĐSTVO
img
VAŠA AKTIVNOST


Šta je ispravno

Od 1958.g., cela GNLD aktivnost vođena je čvrstim konceptom onoga “šta je ispravno”:

Za kupce
Mi garantujemo da svi naši proizvodi odgovaraju danas najvišim poznatim nivoima kvaliteta, da svi u potpunosti odgovaraju potrebama ljudi u celom svetu.

Za Članove
GNLD prilika je osmišljena da svima pruži priliku da imaju sopstvenu poslovnu aktivnost, bez obzira na prethodna iskustva ili obrazovanje, a najvažnije je da u GNLD aktivnosti ne postoje granice za postizanje sopstvenih ciljeva. Možete izgraditi svoju aktivnost onoliku kolike su vaše, individualne ambicije, sposobnosti i energija.

Za Kompaniju
Dugovečnost GNLD-a i stalan rast kroz više od 4 decenije, dokaz su da se GNLD zasniva na razumnoj poslovnoj prilici. Dugoročni planovi usmereni na budući rast upravljaju svim GNLD-ovim odlukama.

Za okolinu
Od svog početka, 1958.g., GNLD je stvarao i distribuirao biorazgradiva i koncentrovana sredstva za čišćenje s niskim doziranjem, koja nisu štetna za okolinu.

Za zajednicu
GNLD je ponosan na svoje brojne doprinose programima zajednice, kojima se poboljšava kvalitet života osoba koje žive u lošijim životnim uslovima. GNLD-ov Program za pružanje prilike deci pomaže brojnim organizacijama posvećenim pomaganju siromašnoj deci širom sveta, kojoj je potrebna pomoć.

 


  Početna  |  Kontaktirajte nas  |  Prijava za Članove  |  Sedišta u svetu  |  Politika društva o privatnosti
 

Download Adobe Flash Player